Latest News

Иргэн та хувьцаатай, ногдол ашгийн хуримтлалтай эсэхээ мэдэх үү?

Нийгмийн баялгийг дахин хувиарлах нэгэн арга нь Үнэт цаасны зах зээл, түүний арилжаа байдаг бөгөөд энэхүү боломж, бололцоог ашиглагч нь хөрөнгийн зах зээлийн талаар мэдээлэлтэй, мэдлэгтэй “хөрөнгө оруулагч” иргэн та байх учиртай.

Subscribe to mongolia-investment.com RSS